top of page

Tietosuojakäytäntö

Kurkistuskioski on sitoutunut suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä henkilötietolain (523/1999), Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU 2016/679) ja tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

 

Käyttämällä sivustoa käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojakäytännön. Käyttäjä antaa suostumuksen sivustoon liittyvien evästetiedostojen käyttöön ja tallentamiseen käyttämällä sivustoa.

Rekisterinpitäjä:

Kurkistuskioski

www.kurkistuskioski.fi

Jos sinulla on kysyttävää rekisteriin liittyvistä asioista, ota yhteyttä:

Emmi Nikkanen
emmi@kurkistus.fi

 

Rekisterin nimi:

Kurkistuskioskin asiakasrekisteri

 

Miksi keräämme henkilötietoja:
 

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin, kehittämiseen , laskutukseen ja analysointiin sekä sähköiseen asiakasviestintään. Henkilötietoja kerätään, jotta täytämme sopimusvelvoitteemme, lähettääksemme asiakastiedotteita, tiedottaaksemme tuotteistamme ja palveluistamme. Emme käytä henkilötietoja automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. Tämän lisäksi henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakkaan ja Kurkistuskioskin oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin ja tutkimustoimintaan. Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän yrityksen markkinointiin, mukaan lukien suoramarkkinointi. Suoramarkkinointi voi tapahtua myös sähköisesti.

 

Rekisterin tietosisältö:
 

Asiakassuhteeseen perustuva asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan voi syntyä esimerkiksi kun rekisteröitynyt käyttäjä antaa toimeksiannon Kurkistuskioskille, tai on osapuolena kaupassa tai muussa sopimuksessa, joka liittyy yhtiön toimeksiantoon tai palveluihin.

 

Rekisterissä voidaan käsitellä mm. seuraavia tietoja:
 

Asiakkaan suku- ja etunimi, yritys- tai yhdistysasiakkaan edustajan nimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilötunnus tai y-tunnus, syntymäaika, postiosoite, kotisivuosoite, verkkolaskutustiedot ja ammatti. Ja mikäli rekisteröidyn yksilöiminen on tärkeää rekisteröidyn tai rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi voidaan kysyä sukupuoli, äidinkieli, tiedot markkinointiluvista ja –kielloista, ostotapahtuma- ja asiointitiedot eri kanavissa, kanta-asiakastiedot, käyttäjätunnus ja salasana, muut osoitetiedot, tiedot tuotearvioinneista, markkinointikampanjoihin osallistumiseen ja uutiskirjeen tilaamiseen liittyvät tiedot.

 

Rekisterin sääntöjen mukaiset tietolähteet:
 

Asiakkaan oma ilmoitus, Kurkistuskioskin nettisivuilla tapahtuvat lomaketäytöt, chat-yhteydenotot, sähköiset yhteydenotot, asiakkaan asiointi- ja ostotiedot Kurkistuskioskin järjestelmissä, henkilötietoja koskevia palveluita tarjoavat yritykset ja viranomaiset, kuten Väestörekisterikeskus.

Nettisivuilla tapahtuva tietojenkeruu:
 

Kurkistuskioski hyödyntää kotisivuillaan (www.kurkistuskioski.fi/www.kurkistus.fi) evästeitä. Evästeiden avulla ei kerätä henkilökohtaisia tietoja, kuten sähköpostiosoitteita tai nimiä. Evästeillä kerätyistä tiedoista ei ole mahdollista yksilöidä sivustokävijöitä. Kun lähetät meille palautteen, yhteydenottopyynnön tai muun vastaavan viestin sivuston yhteydenottolomakkeella, keräämme lomakkeella olevat tiedot. Lomakkeen avulla kerättyjä yhteystietoja käytetään ainoastaan yhteydenottoon, jollei asiakas erikseen ilmoita liittyvänsä uutiskirje- tai markkinointilistalle tai yhteydenotosta syntyy toimeksianto, jolloin tiedot lisätään asiakasrekisteriin. Kurkistuskioskin nettisivuilla olevan chatin avulla kerättyjä yhteystietoja käytetään ainoastaan yhteydenottoon, jollei asiakas erikseen ilmoita liittyvänsä uutiskirje- tai markkinointilistalle. Mikäli asiakas ei vapaaehtoisesti näin ilmoita, tiedot poistetaan kun asia on hoidettu.  Kaikki nettisivujen kautta tulleet yhteydenotot arkistoidaan nettisivujen palveluntarjoajan puolesta. Arkistot tyhjennetään vuosittain.

Linkit ulkopuolisille sivustoille:

Kurkistuskioskin nettisivuilla saattaa olla linkkejä ulkopuolisten osapuolien tarjoamille nettisivuille. Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle. Kurkistuskioski ei ole vastuussa näistä.

Uutiskirje:

Mikäli haluat tilata uutiskirjeemme tai tiedotteemme,  antamasi nimi ja sähköpostiosoite toimitetaan edelleen MailChimp-palvelulle, joka tuottaa yrityksellemme sähköpostimarkkinointi -palvelun. MailChimp on henkilötietojemme käsittelijä, jonka tietosuojakäytäntöön voit tutustua heidän nettisivuillaan.  Kun tilaat yrityksemme uutiskirjeen tai tiedotteen, tilauksen yhteydessä antamasi tiedot eivät tallennu Kurkistuskioskin tietokantaan tai muuhun Kurkistuskioskin rekisteriin.

Annettu sähköpostiosoite säilytetään MailChimpin tietokannassa niin kauan kuin käytämme MailChimpin palveluita tai kunnes haluat itse poistua listalta. Uutiskirjeen voi perua helposti klikkaamalla minkä tahansa sähköpostin kautta lähettämämme uutiskirjeen ohessa olevaa peruutuslinkkiä.

Mikäli olet alle 16 -vuotias, tarvitset huoltajasi suostumuksen, jotta voit liittyä uutiskirjeemme tilaajaksi.

Lähetämme uutiskirjeitä ja tiedotteita keskimäärin puolen vuoden välein.
 

Analytiikka:
 

Keräämme nettisivuiltamme kootusti tilastollista tietoa sivuston kokonaiskävijämäärästä, suosituimmista sivuista, minkä sivustojen kautta sivuumme on saavuttu, miltä sivuilta poistutaan, tai muita vastaavia tilastollisia tietoja. Tämän tiedon keräämiseen verkkosivuillamme on käytössä Google Analytics. Googlen tietosuojakäytäntöön voit tutustua heidän sivuillaan. Sivustomme analytiikkatieto anonymisoidaan automaattisesti niin, että sivustomme yksittäiset käyttäjät eivät ole tiedoista tunnistettavissa.

Kerätyt analytiikkatiedot tallennetaan mm. verkkosivujemme teknisen toteutuksen ja käytön varmistamiseksi sekä myös palvelun ja tuotteiden kehittämisen ja markkinoinnin tueksi. Kyseiset analytiikkatiedot ilmaistaan sivullisille ainoastaan lainsäädännön erikseen edellyttämissä tilanteissa.
 

Lue lisää evästekäytännöistämme täältä.
 

Sääntöjen mukaiset tietojen luovutukset:

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja kolmansille osapuolille, paitsi lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeen.

Tietojen säilytys ja  poistaminen:

 

Tietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen asiakassuhteen hoitamista ja tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen muiden tarkoitusten toteuttamista varten. Sivuiltamme kerättyjä analytiikkatietoja säilytämme 26 kuukauden ajan. Tietoja voidaan poistaa asiakkaan niin vaatiessa. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan yrityksen toimesta, esimerkiksi jos asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa sen avulla rikollista toimintaa. Tiedot säilytetään laskutusjärjestelmässä kaksi vuotta viimeisimmän laskun maksupäivästä alkaen.

 

Tietojen suojaus:

Henkilötiedot säilytetään täysin luottamuksellisesti. Rekisterinpitäjän verkkopalvelun ylläpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu tarkoin teknisin toimenpitein sekä palomuurilla. Rekisteri sijaitsee laskutusjärjestelmässä kaksivaiheisen todennuksen takana. 

Tämän verkkosivuston ja selaimesi välinen liikenne on salattu HTTPS -yhteydellä.

 

Korjaus-, tarkastus- ja kielto-oikeus:

 

Asiakkaalla on halutessaan oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin ja pyytää koostetiedostoa. Tarkastuspyyntö tulee aina lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Toimitamme koostetiedoston maksutta enintään kerran vuodessa. Useammin tapahtuvista toimituksista perimme kohtuulliseksi katsomamme palkkion ennen tiedoston lähettämistä.  Tarkastuspyyntöihin vastataan kirjallisesti.  Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakkaalla on oikeus vaatia tiedon korjaamista.  Asiakkaalla on myös oikeus kieltää tietojensa luovutus ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten sekä rajoittaa henkilötietojen käyttöä. ​Asiakkaalla on oikeus pyytää henkilötietojen poistoa. Oikeus  tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, jota meidän on säilytettävä ylläpidollisista, laillisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

Henkilötietojen käsittely perustuu aina suostumukseen ja sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi.

Asiakkaalla on oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä tai vaatia tietojen käsittelyn rajoittamista. Mikäli koet tietosuojalainsäädännön mukaisten oikeuksiesi tulleen loukatuksi, sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. (www.tietosuoja.fi)

Päivitetty: 14.3.2021

bottom of page