top of page

Sivuston käyttöehdot

Kurkistuskioskin www-sivujen sisältö esitetään sellaisena kuin se on. Kurkistuskioski ei vastaa sivujen sisällöstä, täsmällisyydestä, oikeellisuudesta, eikä tietojen käytön välillisesti tai välittömästi aiheuttamista vahingoista. Kurkistuskioski pidättää oikeuden koska tahansa muuttaa sivuja, estää niille pääsyn sekä keskeyttää palvelun ilman erillistä ilmoitusta. Sivustolla nähtävät hinnat ovat esimerkkihintoja. Lopullinen hinta määräytyy työn mukaan ja perustuu erikseen lähetettävään tarjoukseen.

 

Osa www-palveluista saattaa edellyttää henkilötietojen kirjaamista. Henkilötietoja kerätään ainoastaan käyttäjien tietoisesti ja henkilötietojen luovuttaminen on vapaaehtoista. Rekisteröintiä edellyttävissä palveluissa kerätyt tiedot ovat osa Kurkistuskioskin asiakasrekisteriä, jossa olevia tietoja voidaan käyttää asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon, asiakas- ja suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin. Kurkistuskioski ei luovuta asiakkaiden tietoja kolmansille osapuolille, paitsi lainsäädännön niin vaatiessa. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

 

Käyttäjä on itse vastuussa mahdollisen käyttäjätunnuksen salassapidosta sekä sillä tapahtuvasta käytöstä. Käyttäjä on myös korvausvelvollinen suoraan Kurkistuskioskille mahdollisista väärinkäytöksistä sekä sopimuksen- ja lainvastaisista toimistaan.

Kurkistuskioskin www-sivuilla saattaa olla linkkejä ulkopuolisten tahojen ylläpitämille www-sivuille. Kurkistuskioski ei vastaa näiden sivujen sisällöstä eikä ko. sivuilla kerättyjen henkilötietojen rekisteröinnin lainmukaisuudesta ja käyttötarkoituksista.

 

Tietojen kopiointi kokonaisuudessaan, tai olennaisilta osin, Kurkistuskioskin sivuilta on yksiselitteisesti kielletty perustuen tekijänoikeuslakiin.

 

Riitatilanteissa kuluttaja voi kääntyä kuluttajariitalautakunnan puoleen. (www.kuluttajariita.fi)

bottom of page